Förpackningsdesign är marknadsföring

Förpackningsdesign spelar en central roll i kommunikationen med konsumenten. Förpackningen är så pass viktig att den bör vara kärnan i marknadsföringen.

Attent Package Design är en designbyrå med fokus på förpackningsdesign och varumärkesbyggande genom förpackningsdesign. Vi skapar säljdrivande förpackningsdesign, d v s grafisk design som syftar till att lyfta fram produkten, bygga varumärket och därigenom stärka produktens position på marknaden. Som förpackningsbyrå känner vi till och använder oss av de möjligheter och villkor som finns i hela kedjan - från idé till färdig förpackning. De tekniska aspekterna vad gäller tryck, repro, förpackningsmaterial, tas i beaktande redan i inledningen av designprocessen, vilket ger en säkrare och mer kostnadseffektiv designprocess.

 

Vi anpassar arbetsgruppen efter projektet och kan därför hjälpa dig både med det lilla och det lite större projektet. I vårt kreativa nätverk finns copywriters, fotografer, illustratörer, översättare, m fl.

     Ladda ner broschyr

 

Attent Package Design · Päronvägen 8 · 232 54 Åkarp · 0707-38 80 23 · www.attent.se · ola@attent.se

Förpackningsdesign · Varumärkesidentiteter · Butiksexponering