De flesta köpbeslut fattas i butiken.

Vilken betydelse har förpackningsdesignen?

Vi får allt fler produkter i våra butiker, de blir mer och mer lika varandra och livslängden blir kortare. Valen blir svårare. Ca 80% av alla köpbeslut fattar konsumenten ute i butiken, framför butikshyllan. De flesta av dessa beslut fattas med förpackningen som grund. Detta gör förpackningen och förpackningsdesignen till ett av de allra viktigaste marknadsföringsinstrumenten man har till förfogande. Förpackningen och framför allt den grafiska designen måste väcka intresse och nyfikenhet hos konsumenten och sända rätt signaler. Med hjälp av stark förpackningsdesign bygger man starka varumärken.

Attent Package Design är en designbyrå

för förpackningar. Vi skapar säljdrivande förpackningsdesign, dvs

grafisk design som syftar till att lyfta fram din produkt, bygga

varumärket och därigenom stärka din position

på marknaden.

 

Designbyrå för förpackningar

 

 

 

     Ladda ner broschyr

 

Attent Package Design · Päronvägen 8 · 232 54 Åkarp · 0707-38 80 23 · www.attent.se · ola@attent.se

Förpackningsdesign · Varumärkesidentiteter · Butiksexponering