De flesta köpbeslut fattas i butiken.

Vilken betydelse har

förpackningsdesignen?

Vi får allt fler produkter i våra butiker, de blir mer och mer lika varandra och livslängden blir kortare. Valen blir svårare. Ca 80% av alla köpbeslut fattar konsumenten ute i butiken, framför butikshyllan. De flesta av dessa beslut fattas med förpackningen som grund. Detta gör förpackningen och förpackningsdesignen till ett av de allra viktigaste marknadsföringsinstrumenten man har till förfogande. Förpackningen och framför allt den grafiska designen måste väcka intresse och nyfikenhet hos konsumenten och sända rätt signaler. Med hjälp av stark förpackningsdesign bygger man starka varumärken.

Attent Package Design är en designbyrå för förpackningar. Vi skapar säljdrivande förpackningsdesign, dvs grafisk design som syftar till att lyfta fram din produkt, bygga varumärket och därigenom stärka din position på marknaden.

 

om företaget

Designbyrå för förpackningar

Förpackningsdesign spelar en central roll i kommunikationen med konsumenten. Förpackningen är så pass viktig att den bör vara kärnan i marknadsföringen.

Attent Package Design är en designbyrå med fokus på förpackningsdesign och varumärkesbyggande genom förpackningsdesign. Som förpackningsbyrå känner vi till och använder oss av de möjligheter och villkor som finns i hela kedjan - från idé till färdig förpackning. De tekniska aspekterna vad gäller prepress, tryck, förpackningsmaterial, etc, tas i beaktande redan i inledningen av designprocessen, vilket ger en säkrare och mer kostnadseffektiv designprocess.

 

Vi är ett litet företag som jobbar i ett kreativt nätverk. Vi anpassar arbetsgruppen efter projektet och kan därför hjälpa dig både med det lilla och det lite större projektet. Detta ger större flexibilitet, kortare beslutsvägar och givetvis lägre kostnader för dig som kund.

tjänster

Vad gör vi?

Varumärkesidentitet

Vi jobbar med att skapa grafiska profilprogram för varumärken eller företag. Om du har en ny produkt men inget varumärke så kan vi hjälpa till med hela kedjan; namngivning, logotype, färgsättning, grafiskt koncept för hur varumärket ska se ut på förpackningar, i annonser, på hemsidan, etc. Vi hjälper också till med att fräscha upp och modernisera varumärken som kanske hängt med ett tag och som är på väg att mista sin glans.

Förpackningsdesign

Vårt fokus ligger på att skapa säljdrivande förpackningsdesign. Design är inte bara yta, den måste kommunicera på rätt sätt med konsumenten, sända rätt signaler. Förpackningsdesignen har till uppgift att se till att rätt saker händer i det där sekundsnabba mötet med konsumenten, ute på försäljningsstället.

 

Design handlar i stor utsträckning om känslor. Som konsument vill man gärna fatta rationella köpbeslut men så är inte verkligheten. Som varumärkesägare - vilka känslor vill du förmedla med ditt varumärke och produkternas förpackningar? Vad ska konsumenten känna? Det är ute på hyllan som din produkt måste gripa tag i konsumenterna när deras blickar vandrar över hyllorna. Och det är förpackningsdesignen som är det bästa verktyget!

Säljhjälpmedel

Det finns många sätt att hjälpa butiken att exponera din produkt bättre. Ett ställ till kassadisken eller ett golvställ kan vara ett sätt att få produkten centralt placerad. Vidare kan man jobba med skyltar, hylltalare, foldrar, rabattkuponger, etc. I butiker med försäljning direkt från pall kan det vara viktigt med pallsvep eller ett sekundäremballage som marknadsför produkten. Det är viktigt att alla dessa säljhjälpmedel utformas i enlighet med varumärkets grafiska identitet.

uppdrag

Ett blick in i vår designvärld

Varje projekt är unikt. Utgångspunkt, budget, omfattning, målsättning, det är mycket som styr vad som ett projekt ska innefatta. Oavsett storlek på projektet, tidsramar, förutsättningar etc, så får du som kund alltid högsta tänkbara uppmärksamhet.

Genom åren har vi producerat en stor mängd grafisk design till förpackningar, skapat åtskilliga varumärkeskoncept, ritat massor av små instruktionsbilder - här kan du se lite snapshots från en del av dessa projekt.

Minda of Sweden: Varumärkesidentitet, förpackningsdesign

Tiljander M&K: Varumärkesidentitet

Heyday: Varumärkesidentitet

AQA Scandinavia: Varumärkesidentitet

MY Care: Varumärkesidentitet

Svensk Landskapshonung: Varumärkesidentitet

Uppåkra Senap: Varumärkesidentitet, etikettdesign

Everyday Solutions: Förpackningsdesign

Facino: Förpackningsdesign

Nasalprodukter Sverige: Förpackningsdesign

Nasalprodukter Sverige: Förpackningsdesign

Solera: Etikettdesign

Solera: Etikettdesign

DIIBS: Etikettdesign

Holy Lama: Varumärkesidentitet, Förpackningsdesign

Svensk Landskapshonung: Varumärkesidentitet, Förpackningsdesign

Tetra Pak: Förpackningsdesign

Tetra Pak: Förpackningsdesign

Tetra Pak: Förpackningsdesign

Tetra Pak: Förpackningsdesign

Tetra Pak: Förpackningsdesign

Tetra Pak: Förpackningsdesign

Potmix Products: Varumärkesidentitet, Förpackningsdesign

Aveo Pet Products: Säljhjälpmedel, produktkatalog

Nasalprodukter Sverige: Illustration

Atlas Naturals: Illustration

AQA Scandinavia: Illustration

kontakt

Ring eller skriv!

Attent Package Design

Päronvägen 8

232 54 Åkarp

Ola Göransson, ägare, projektledare och grafisk designer

ola@attent.se, 0707-38 80 23

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

     Ladda ner broschyr

 

Attent Package Design

Päronvägen 8 · 232 54 Åkarp · 0707-38 80 23 · www.attent.se · ola@attent.se

 

Förpackningsdesign · Varumärkesidentiteter · Säljhjälpmedel