Vad gör vi?

Varumärkesidentitet

Vi jobbar med att skapa grafiska profilprogram för varumärken eller företag. Om du har en ny produkt men inget varumärke så kan vi hjälpa till med hela kedjan; namngivning, logotype, färgsättning, grafiskt koncept för hur varumärket ska se ut på förpackningar, i annonser, på hemsidan, etc. Vi hjälper också till med att fräscha upp och modernisera varumärken som kanske hängt med ett tag och som behöver en uppryckning.

 

Förpackningsdesign

Vårt fokus ligger på att skapa säljdrivande förpackningsdesign. Design är inte bara yta, den måste kommunicera på rätt sätt med konsumenten, sända rätt signaler. Förpackningsdesignen har till uppgift att se till att rätt saker händer i det där sekundsnabba mötet med konsumenten, ute på försäljningsstället.

 

Design handlar i stor utsträckning om känslor. Som konsument vill man gärna fatta rationella köpbeslut men så är inte verkligheten. Som varumärkesägare - vilka känslor vill du förmedla med ditt varumärke och produkternas förpackningar? Vad ska konsumenten känna? Det är ute på hyllan som din produkt måste gripa tag i konsumenterna när deras blickar vandrar över hyllorna. Och det är förpackningsdesignen som är det bästa verktyget!

 

Butiksexponering

Det finns många sätt att hjälpa butiken att exponera din produkt bättre. Ett ställ till kassadisken eller ett golvställ kan vara ett sätt att få produkten centralt placerad. Vidare kan man jobba med skyltar, hylltalare, foldrar, rabattkuponger, etc. I butiker med försäljning direkt från pall kan det vara viktigt med pallkragar eller ett sekundäremballage som marknadsför produkten. Det är viktigt att alla dessa säljhjälpmedel utformas i enlighet med varumärkets grafiska identitet.

     Ladda ner broschyr

 

Attent Package Design · Päronvägen 8 · 232 54 Åkarp · 0707-38 80 23 · www.attent.se · ola@attent.se

Förpackningsdesign · Varumärkesidentiteter · Butiksexponering